MTB Academia

Zaman

Olmakla sahip olmak arasındaki mükemmel dengeyi insanın görmesini engelleyen şey, bir sis perdesi gibi araya giren ve insanı yanılgıya düşürerek ayrı ayrı şeylermiş gibi gösteren zaman kavramıdır. Zaman kavramını yaratan ise zulmet perdesidir.  İnsanın ömrünü kapsayan algıladığımız zamanın olmadığını anlayabilseydik, var olmakla sahip olmanın mükemmel örtüşmesini görebilecektik. Onlar  bizim ikilik algımızdan (dualite) dolayı bize farklı gözüken tek gerçektir. İkilik algısını yaratan ise zulmet perdesidir. Var olmak, maddeleşerek sahip olmaya, sahip olmak buharlaşarak (yoğunluğu çözülerek) var olmaya geçer...

Zaman