MTB Academia

Tek

Düşünen, tefekkür eden akıl artık bu şuurla baktığında alem de TEK den başka bir şey göremez. Sonuçta anlar ki tüm boyutlar ve İçindekiler her an o TEK’den çokluk görüntüsü olarak yansımakta, açığa çıkanların her biri de bu suretle TEK olana perde görevi yapmaktadır.

Tek