MTB Academia

O Sensin

Hiç bir karşılaşmanın aslında senin dışında gerçekleşmediğini bir gün anlayacaksın. Karşılaştığın kişiler, bir mozaik gibi senin kırık parçalarını bir araya getirmek üzere bir bir karşına çıkacaktır. Kainat bir halogram olduğuna göre, bir okyanus gibi düşün, bu okyanustaki her bir kişi senin ruhiyatının (ışınsal bedeninin) bir yüzünü yansıtan damladır. Unutma; Diğerleri senin için sadece bir aynadır.(Ayna nöronlar) Suçlayacak veya kınayacak hiç kimse yoktur. İnsan sadece ve daima kendisi ile karşılaşır...!!!

Karşılaştığın herkes bir kapıdır. Bu kişiler senin geçişini engelleyebilecekleri gibi, ilerlemen içinde bir basamağa dönüşebilirler. Her karşılaşma insanlığın sorumluluk merdiveninde senin yerini belirler. '' Unutma'' Diğerleri sensin!.. Oyunda karşına çıkacak kişi senden başkası olmayacaktır. O anda senin hangi yüzünün karşında durduğunu anlaman gerek.

O Sensin