MTB Academia

Nokta

Atom (madde) parçalandı!

Madde, beynin beş duyuyla değerlendirilip algılamasıdır. Ne var ki beynin tek değerlendirmesi bu değildir.! “Holografik Gerçeklik” henüz beynimizin algılayamadığı bir yapıdır. Ruhumuzun holografik ışınsal bir beden ve beynin de “holografik beyin” olduğu (AHAD SAMED) TEK bir yapının varlığına işaret edilmiştir.

Ve son bir şey daha fark edildi ki; tüm bunların algılandığı katman (Bizim algıladığımız EVREN ) , bir üst katmanın (SONSUZLUK) içinde yalnızca bir alt boyutudur! Evren içinde evrenlerin, gerçekte, “ALLAH” ismiyle işaret edilenin çeşitli isimlerle (ESMA ÜL HÜSNA) tanımlanan manalarının, “AN” lık görüntü algılamasından başka bir şey olmadığı “NOKTA” sına ulaşıldı! Ve bazıları fark etti ki, O “NOKTA”, “ALLAH” ismiyle işaret edilenin ilmindeki sayısız “Nokta” lardan yalnızca bir “NOKTA”!

“Nokta”,bulunduğumuz alemde açığa çıktı beyin adıyla. “Beyin” aynasında seyretti kendini! “Beyin”le seyredince kendini, “Ben size şah damarınızdan daha yakınım diye açıkladı TEK’liği.. ! Şuurumuzda, “La ilahe...”(TANRI YOKTUR) anlayışı açığa çıkamayınca, Hz. Muhammet’in Rasullüğünü anlayamadık.

 

 

 

 

DEDİ Ki; ‘’Ya Muhammet senin AŞK’ına yarattım alemleri’’…

“Ne yana dönsen ALLAH’ın Vechi’ni (ALLAH’ın SURETİ) göreceksin” i anlayamadık. Beş duyunun ötesine geçemedik akıllarımızla… Anlayamadık AKIL verdim SİZE’ nin manasını. “Beyin”in arkasındaki seyreyleyen noktayı fark edemedik ... Bu yüzden de “İMAN’’ etmeyi idrak edemedik...!                                      

ET- KEMİK yaşamından öteye geçemediğimizden, beyni, hücre, nöron beyin olarak algıladık. Bilim, tüm evreni ve yaşamı bir “hologram” olarak tespit ederken, hala “tüm varlık ve alemler Allah’ın indinde ki ilmi suretlerdir” i ve “ilmiyle, ilminde ilmini seyreder” i  anlayamadık...

Nokta