MTB Academia

La İlahe İllallah

“LA İLAHE İLLALLAH” (tanrı yoktur sadece Allah vardır. Allah’tan gayrı hiçbir şey yoktur)                                             

Karl PRIBRAM, peter HİGGS,  David BOHM’un yaptığı araştırmalar neticesindeki  bilimsel tespitlere göre; evrenin aslı, kuantsal yapıdan oluşan ve holografik özellik gösteren tümel bir yapıdır. Aynı şekilde, beyin de titreşimlerden (dalgalardan) meydana gelen ve holograf olarak çalışan bir kütledir.. “ölüm, Holografik boyutta dolaşan bilincin yaşamının devamıdır.”                                                                                 

Holografik Evren : Atomaltı parçacıkların hareketlerinin Holografik özellik gösterdiği deneylerle görülmüştür. Bohm’un tesbit ettiği ilginç bir durum, atom altı parçacıkların birbiri ile ilişkili olduğudur. Bu ilişki, parçaların bütün tarafından organize edildiğini ortaya koymaktadır.                                                

Yani, atomaltı parçalar bağımsız değildir; gizli bir düzen tarafından organize edilmektedir. İşte bütün bu araştırma ve incelemeler sonucunda Bohm, “Evrenin dev bir hologram olduğu” sonucuna varmıştır. Holografik yapının özelliğine göre, varlığın tümünde olan her özellik, varlığın her zerresinde tam olarak mevcuttur. Herşey birbirinin devamı olarak süreklilik göstermektedir; herşey, bir diğer şeyin taşıdığı tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır ve aynı diğer “şey”dir. Varlık, bildiğimiz “evren” Bölünmez, parçalanmaz, parçaların bütünü olarak meydana gelmemiş TEK bir yapıdır. Yeni boyut denilen ve “KUANTUM POTANSİYEL” diye adlandırılan bu görüşe göre Atomaltı parçacıklarda sabit bir yer söz konusu olmadığından, uzayda heryer eşittir.. Bu özelliğe mekansızlık deniyor.                      Bütün atomaltı parçacıklar birbiri ile ilişkili ve iletişimlidir. Holografik özelliğinden dolayı da küçük bir parçanın tüm bilgiyi taşıması, bilginin de mekan kavramı  olmaksızın tümde eşit olarak dağıldığını göstermektedir. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan gerçek, evrende mekânı olan herhangi bir yerdeki bir tanrının varlığından söz edilemeyeceğidir. Ve İslâm’ın kutsal kitabı Kur’ân’a göre de, “TANRI YOKTUR, SADECE ALLAH VARDIR”. ALLAH, AHAD’dır!. Öyle bir TEK ki, varlığı yanısıra ikinci bir varlıktan sözedilemiyeceği gibi; O’nun parçaların birleşmesiyle oluşan bir tümel yapı olduğu da söylenemez; Algılamaya göre var kabul edilen her şey, O’nun varlığıyla vardır; O algılanan şeylerin toplamı değildir!. Gerçekte sadece “O” vardır. Evrendeki çokluğu oluşturan şeyler, algılayanın algılama özelliğinden kaynaklanan bir hayaldir!.  Holografik bir tümellik olan anayapı, bizim “Evren” şeklinde algılamamız için, dilediği algılayıcıların dilediği şekilde algılamalarıyla farklılıklar meydana getirerek, “çokluk” görüntüsü oluşturmaktadır. Gerçekte, sadece “ALLAH” vardır ve O’nun yanı sıra hiç bir şey yoktur!. . Tümel yapıda, çeşitli titreşimlerin oluşturduğu çok farklı bilinçli birimler ve katmanlar mevcuttur. Biz insanlık, mevcut olan sayısız boyutlardaki sayısız katmanlardan yalnızca birini oluşturuyoruz.  Evrende yaşam, sayısız boyutlarda, çeşitli katmanlardan bir diğerine dönüşmeler ve boyut değiştirmeler şeklinde sürekli devam eder. İnsan adıyla işaret edilen bilinçli varlık da, çeşitli dönüşümlerle farklı boyutlarda yaşamını sonsuz bir biçimde devam ettirecektir.

La İlahe İllallah