MTB Academia

Kader-Kaza

Allah’ın “OL” hükmüyle, yani  Mürid isminin açığa çıkışıyla ilmindeki sonsuz manaları seyretmek istemesi, bütün bunların olmasını istemesi, hüküm vermesi;  bu hüküm  ALLAH’ın "Kazası"dır!. Yani, kendi  ilminde kendi manalarını seyretmesi, seyretmeyi hükmetmesi "Kaza"dır. Bu manaların seyredilir hale gelmesini düzenlemesi de  "Kader"dir.                                                                                        

Dışımızda sandıklarımız, içimizden Yansıyanlardır. İçimizdeki kayıt (Kaderimiz) oranında açığa çıkardığımız kadarıyla algılar ve dünyamızı oluştururuz. Oluşturduğumuzu da yaşamımız olarak Kabulleniriz. İnsan beynini, içinde tüm kainat bilgisini, kaydını barındıran muazzam bir bilgisayar olarak düşündüğümüzde, bizim bu sonsuz bilgi deposundan, açığa çıkarabildiklerimiz (Kaza) bizim programımız, (Kaderimiz)  kadarıyla olmaktadır.                                                                                                        

Kainatta Her Şey sahip olduğu bir Program (Kader) ile, yani ölçü ile Var olmaktadır. Çünkü ölçülendirme olmazsa, Sınırlama olmaz. Sınırlama, olmazsa çokluk, çeşitlilik alemi olamaz, donuk hareketsiz bir yapı olurdu.

Kader-Kaza