MTB Academia

Hakikat

Algılama yetersizliğimizden dolayı  “Allah” ismini verdiğimiz tanrı kavramına şartlanırız. Bu yüzdende  insanın dünyası ve özü arasındaki bütünlüğü algılayamayız, işaret edilen hakikatleri anlayamayız; yaşadığımız olaylar karşısında kafamızdaki (tanrı)dan korkar, ona sığınır, hatta onu suçlarız... "ALLAH" ismiyle işaret edilen hakikati anlayamamanın neticesinde ise kendi özümüzdeki gerçek özellikleri yaşamaktan mahrum kalırız, dolayısıyla kendi gerçeğini göremeyip, kendine zulmedenlerden oluruz. Oysa, insanlara ve toplumlara mükafat veya azap verecek olan yukarda yargıç bir tanrı yoktur, Kur'an'a ve Bilime göre! Evrensel sistemde kimseye haksızlık edilmeden herkes sonsuza kadar kendinden açığa çıkan düşünce ve davranışların sonucunu yaşayacaktır...                                                                           

 Bilinçten her çıkan düşünce, tıpkı suya düşen taşın yaydığı dalgalar gibi zincirleme etkiler oluşturur ve her sahneyi, o sahneye göre oluşan yeni sahneler takip eder. Böylece bugünkü düşüncelerimiz ile yarının dünyasını inşa ederiz.. Her adım atıldığı yere götürür. İyilik edenin iyiliği kendinedir; kötülük eden de yine kendine kötülük eder... Tüm yanlış değerlendirmelerin temelinde, ALLAH Sistemi ve Düzenini "OKU"yamamak ve bir "tanrı" kavramına bağlı kalarak düşünmek vardır..!

Hakikat