MTB Academia

Düşündüğünü Yaşamak

Yaşamak zorunda kaldıklarımız, kendi düşündüklerimizin, yaptıklarımızın neticesidir. Evrensel Sistemde (Allah’ın sisteminde) asla kimseye haksızlık olmaz!                                                                                                                     

 Zümer – 48; Öyle ki yaptıkları şeylerle karşılaşırlar; gizleseler de, açıklasalar da alay ettikleri şeyler kendilerini  çepeçevre kuşatır.                                                                                                                                           

Zümer – 70 ; Her nefse yaptığının karşılığı tam verilir. “O” onların düşündüklerini  (yaptıklarının yaratanı olarak) daha iyi bilir.

Düşündüğünü Yaşamak